Kantong Plastik Hitam Besar 28 x 02 x 48 isi 50 Kresek Bola Api GK07