Plastik Kiloan Transparan Serbaguna CKP Kharisma uk 18-35 - 2 kg W224